Category

Uncategorized
Autor: Mgr. Martin Šembera V tomto textu bych chtěl ve stručném přehledu zmapovat vývoj léčebného systému, který dnes známe také pod pojmem manipulační léčba. Od nejranějších zmínek až po současnost. Manipulační léčba je velmi stará léčebná metoda, která je dnes běžně používána v rámci lékařských i nelékařských profesí po celém světě. Historicky se manipulační léčba...
Read More
Author: Liz Poppert DPT, MS, OCS Is your patient “Fit to Run” or is she “Running to be Fit”? How can a physiotherapist help recreational runners recover from and train to prevent future injuries? Consider the statistics: 19-92% of runners are injured yearly(1,2). These statistics vary based upon the definition of a running injury and the...
Read More
 Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Poranění krční páteře označované jako „whiplash“, anglicky šlehnutí bičem, je známo jako zranění typické pro autonehody. Před rozšířením automobilů vešel ve známost jako úraz, ke kterému docházelo při nehodách vlakových souprav. Termín „whiplash injury“ je používaný patrně od r. 1928. Toto označení dobře vystihuje úrazový mechanismus, kdy malý pohyb vyvinutý...
Read More
Autor: Mgr. Martin Šembera Ušním šelestem neboli tinnitem označujeme fantomový sluchový vjem, který nemá zdroj v okolním prostředí. Většinou se o tinnitu mluví jako o „pískání v uších“, nicméně spektrum vnímaných zvuků bývá u jednotlivých pacientů mnohem rozmanitější – od šumění, bzučení, zvonění až například po řezání skla. Stejně individuální bývá i jeho průběh, intenzita nebo...
Read More
Author: K. Michael Rowley, PhD “Lumbar stabilization” is discussed both in clinical practice and in human movement and biomedical engineering research contexts, sometimes with different definitions or interpretations. Starting with “the problem” – it has long been understood that active contributions to lumbar spine stability are necessary to prevent buckling, given that buckling occurs in cadaveric...
Read More
Autor: Mgr. David Janoušek V současné fyzioterapii se můžeme velmi často setkat s terapeutickými koncepty, které jsou založeny na aplikaci pozic z vývojové kineziologie. Terapie, při kterých se postupuje podle vývojových řad, jsou založeny na skutečnosti, že motorický vývoj v prvním roce života má významný dopad na budoucí motorické vlastnosti jedince. Vychází se z předpokladu, že nižší motorický vzor je bezezbytku...
Read More
Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Hluboký hýžďový syndrom (HHS) je stav, se kterým se jako s vyslovenou diagnózou setkáváme velmi zřídka. Jde přitom o častý původ bolesti v oblasti hýždí, kyčle a zadního stehna. Bývá spojený s bolestí dolní části zad a diskomfortem při delším sezení.  Ačkoliv prvotní příčiny mohou být rozmanité, společným mechanismem je útlak...
Read More
Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Tuková tělesa uvnitř kloubů bývají vnímána jako nezajímavá tkáň, jako vata prostoru, který je potřeba zaplnit. Na magnetické rezonanci či při zobrazení ultrazvukem působí jako nepříliš lákavá jednolitá krajina na mapě cestovatele dobrodruha. Úloha kloubních tukových těles v rozvoji atrózy či postižení šlach, tzv. tendinopatií, se však zdá být nezanedbatelná. Studována...
Read More
1 2