Kurz běžecké techniky

Poznatky vývojové kineziologie hýbou dnešním světem rehabilitační a fyzioterapeutické péče. Velikáni dvacátého století dali základy konceptům, které přináší jejich následovníkům celosvětový věhlas. Chtíč po vědění a inovaci je doménou i světa sportu, ve kterém je historicky kladen důraz zejména na stránku výkonnostní, méně na kvalitativní a téměř vůbec na preventivní. Svůj díl viny na této skutečnosti nese politický vývoj ve střední Evropě v uplynulém století – řečený „sovětský princip“ ždímal ze sportovce maximum, tělesné i duševní. Vydrželi jen nejodolnější. V 90. letech se do prevenci rezistentního sportovního prostředí začínají výrazněji vkrádat kineziologické poznatky z prostředí zdravotnického, zčásti díky nově zřízenému oboru Fyzioterapie na Univerzitě Karlově. Jejich aplikace ve výkonnostním sportu je velmi pozvolná, nicméně nastává a zkvalitňuje péči o sportovce všech kategorií. Z hlediska terapeutického lze hovořit o zefektivnění prostředků regenerace a kompenzace, o reedukaci a optimalizaci pohybových vzorců. Právě analýze hybného stereotypu a následné korekci pohybových vzorů se věnuje předkládaný kurz. Vysvětluje postupy 2D kinematické analýzy, učí vyhodnocování odebraného videozáznamu a nastiňuje principy následné pohybové reedukace. Nachází paralelu mezi kloubními prvky vývojové kineziologie a modifikovanými běžeckými cvičeními (běžecká prvková cvičení). Nabízí nový pohled na pre-dynamické rozcvičení a učí postupům post-kompenzačním. Kurz je vhodný pro fyzioterapeuty, lékaře i sportovní trenéry.

Vyučující:             Bc. Ondřej Růžek

Působí na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a  FN Motol na Oddělení tělovýchovného lékařství jako kinezioterapeut. V rámci primární a sekundární péče se na Oddělení TVL zaměřuje na popis, hodnocení a následnou praktickou korekci pohybových vzorců. Specializuje se na vytrvalostní pohybové aktivity s osobní preferencí běžeckých disciplín. Spektrum zájemců o vyšetření je rozmanité výkonnostně i věkově – od pacientů z řad amatérských běžců přes profesionální hráče fotbalu, lezce, triatlety, až po vrcholové sportovce mezinárodní úrovně.  Na půdě 2. LF UK vede předmět jediný svého druhu. Studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství nabízí ve volitelném předmětu Edukace správné běžecké techniky vhled do současných diagnostických a terapeutických přístupů.  V teoretických blocích se podrobně učí využití kinematické analýzy, v praktických aplikaci modifikovaných korekčních cvičení, jakožto nezbytné součásti rehabilitační péče o pacienta. V konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. Koláře je spoluautorem a instruktorem kurzu DNS běžecký speciál. Sportovní nadstavbový kurz je od roku 2019 nabízen lékařům, fyzioterapeutům a trenérům. Pro společnost HUDYsport vytvořil a nadále garantuje a realizuje koncept pravidelných běžeckých kurzů. Spolupracuje s Adidas, RunCzech, Reebok, SK Dynamo České Budějovice, SK Rover Praha, GERI a BarnaMedical.

Kdy:                      17. + 18.10. 2019  (14:00-19:00); přihlášky do 4.10. 2019 či do naplnění kapacity

Kde:                      Letenské náměstí 156/1, Praha 7 – Letná

Cena:                    3300,- (3000,- pro členy ASF)

Přihlášky prosíme zasílat e-mailem na adresu kurkova22@gmail.com. Jako předmět e-mailu uveďte Přihláška – běžecký kurz. Do e-mailu napište celé jméno včetně titulu, fakturační adresu, Vaše pracoviště a mobil. Pokud chcete vystavit fakturu na pracoviště, prosíme uvést IČ. V případě, že jste členem ASF, napište to do poznámky.