Odborný kurz diagnostiky a terapie bolestivého třísla

Není náhodou, že bolest v třísle zůstává častým diagnostickým mystériem pro mnohé lékaře i fyzioterapeuty. Mimořádně složitý region zodpovídá za dynamický přenos sil mezi tělem a dolní končetinou. Na stísněném prostoru tu probíhají klíčové cévy a periferní nervy. Promítají se sem muskuloskeletální a fasciální afekce, ale také systémová onemocnění, dysfunkce pánevních orgánů a ve značné míře vertebrogenní projevy, úžinové syndromy nervů a stav samotného kyčelního kloubu.

Odborný kurz poskytne základní orientaci v symptomech, v klinickém a funkčním hodnocení oblasti třísla. Budou prezentovány případové studie skutečných pacientů, popis funkčních zřetězení a rizikové pohybové vzorce vybraných sportovců. Opravdová anatomie tříselného regionu bude k vidění naživo díky diagnostickému ultrazvuku. V návaznosti na diagnostickou rozvahu poskytneme rozvahu terapeutickou. Terapeutické přístupy budou cíleny jak na pacienty s vážnými deficity, tak na sportovce, kteří potřebují progresivní cvičení pro udržení funkce třísla při vysokém pohybovém výkonu.

Kurz je koncipován jako dvoudenní. Termín bude stanoven po ukončení nouzového stavu. V té době bude zveřejněn harmonogram akce a podrobnosti. Chcete dát vědět, až to nastane? Napište jako nezávazní zájemci na kurkova22@gmail.com.

Hlavní vyučující:         Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Cena:                               3400,- (členové ASF a UNIFY  2800,-)

Jste terapeut ekonomicky zasažený vlnou virulence covid-19? Dejte nám vědět a získáte speciální slevu.