Léčba skoliózy u adolescentů – kdy a proč operovat?

Autor: Mgr. Martin Šembera

Za idiopatickou skoliózu (IS) označujeme trojrozměrnou deformitu páteře, která vzniká náhle a bez jakékoliv příčiny. Progrese skoliotické křivky je někdy velmi rychlá a může se během několika měsíců zhoršit až o desítky stupňů. Většina případů IS (až 80 %) vzniká ve věku mezi 10. rokem a dospělostí, a proto nejčastěji mluvíme o její adolescentní formě.

Léčba IS rozhodně není jednoduchá a významně zasahuje do každodenního život pacienta. Konzervativní terapie vyžaduje pravidelné intenzivní cvičení, a pokud je křivka větší než 20 stupňů (dle Cobba), doporučuje se také nosit trupový korzet. Efekt cvičení byl u adolecentů prokázán, jak na redukci skoliotické křivky, tak i zlepšení kvality jejich života (Anwer, 2015). Stejně tak se zdá být účinná i korzetoterapie, zejména v rámci prevence dalšího vychýlení páteře (Nachemson, 1995).

Pokud však skoliotická křivka nadále progreduje a přesáhne hranici 45 stupňů dle Cobba, je zpravidla navrženo operativní řešení (Weinstein, 2008). Rozhodnutí o tom, zda a kdy zákrok podstoupit není vůbec snadné, jelikož se jedná o velký zásah do pohybového aparátu, který má své přínosy i omezení. Proto vznikl tento krátký text, jehož cílem je uvést některé důsledky operace ve světle současné odborné literatury.

Častým argumentem pro chirurgický zákrok je riziko progrese deformity hrudníku, která by mohla vyvolat plicní či srdeční dysfunkci. Tyto komplikace se však objevují jen vzácně. Případ, kdy skoliotická křivka mohla zapříčinit sekundární poškození srdce byla zaznamenána pouze u 54-letého pacienta, který nebyl nijak léčen a jeho hrudní křivka dosahovala 142°. Dušnost se u neoperovaných pacientů může vyskytovat o něco častěji, ale je spojena až s hrudními křivkami přesahujícími 80° (Asher, 2006). Zatím však nebylo prokázáno, že by operace jakkoliv snižovala riziko kardiopulmonálních komplikací. Nemá také vliv na délku života, disabilitu nebo bolesti v zádech v porovnání s neoperovanými pacienty (Asher, 2006) (Westrick, 2011).

Hlavní přínos operace spočívá ve výrazné korekci deformity a prevenci dalšího zhoršení skoliotického zakřivení. Tento aspekt je důležitý zejména u pacientů, kde je riziko velké progrese křivky nebo u těch, kteří se špatně vyrovnávají s estetickými důsledky skoliózy. Bylo zjištěno, že neoperovaní pacienti mohou být méně spokojeni se svým vzhledem, což ovlivňuje jejich mentální zdraví a kvalitu života (Cheng, 2015). U dospělých s křivkami mezi 30° a 50°, kteří necvičí, se udává možná progrese během života mezi 10°-15°. Neléčení dospělí, jejichž křivka je větší než 50°, mohou zaznamenat zhoršení o 1° za rok (Miller, 1999). Nicméně, cvičení má šanci tuto progresi v dospělosti zpomalit či úplně zastavit (Negrini, 2015). Na druhou stranu s sebou operativní léčba nese nevratné omezení hybnosti páteře. Důsledkem toho je přetěžování neoperovaných segmentů, které vede k jejich časné degeneraci, někdy již po dvou letech od operace (Weiss, 2008).

Zdá se tedy, že hlavní indikací pro operaci zůstávají především estetické a psychologické důvody. Stále totiž nemáme důkazy, které by potvrdily významnější přínos chirurgického řešení na zdraví pacientů s IS.

 

 

Zdroje:

ANWER, Shahnawaz, Ahmad ALGHADIR, Md. ABU SHAPHE a Dilshad ANWAR, 2015. Effects of Exercise on Spinal Deformities and Quality of Life in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis. BioMed Research International [online]. 2015, 1-15 [cit. 2022-09-02]. ISSN 2314-6133. Dostupné z: doi:10.1155/2015/123848

ASHER, Marc A a Douglas C BURTON, 2006. Adolescent idiopathic scoliosis: natural history and long term treatment effects. Scoliosis [online]. 1(1) [cit. 2022-09-07]. ISSN 1748-7161. Dostupné z: doi:10.1186/1748-7161-1-2

CHENG, Jack C., René M. CASTELEIN, Winnie C. CHU et al., 2015. Adolescent idiopathic scoliosis. Nature Reviews Disease Primers [online]. 1(1) [cit. 2022-09-07]. ISSN 2056-676X. Dostupné z: doi:10.1038/nrdp.2015.30

MILLER, Nancy Hadley, 1999. CAUSE AND NATURAL HISTORY OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS. Orthopedic Clinics of North America [online]. 30(3), 343-352 [cit. 2022-09-08]. ISSN 00305898. Dostupné z: doi:10.1016/S0030-5898(05)70091-2

NACHEMSON, A L a L E PETERSON, 1995. Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis. A prospective, controlled study based on data from the Brace Study of the Scoliosis Research Society. The Journal of Bone & Joint Surgery [online]. 77(6), 815-822 [cit. 2022-09-02]. ISSN 0021-9355. Dostupné z: doi:10.2106/00004623-199506000-00001

NEGRINI, Alessandra, Maria Gabriella NEGRINI, Sabrina DONZELLI, Michele ROMANO, Fabio ZAINA a Stefano NEGRINI, 2015. Scoliosis-Specific exercises can reduce the progression of severe curves in adult idiopathic scoliosis: a long-term cohort study. Scoliosis [online]. 10(1) [cit. 2022-09-08]. ISSN 1748-7161. Dostupné z: doi:10.1186/s13013-015-0044-9

WEINSTEIN, Stuart L, Lori A DOLAN, Jack CY CHENG, Aina DANIELSSON a Jose A MORCUENDE, 2008. Adolescent idiopathic scoliosis. The Lancet [online]. 371(9623), 1527-1537 [cit. 2022-09-08]. ISSN 01406736. Dostupné z: doi:10.1016/S0140-6736(08)60658-3

WEISS, Hans-Rudolf, Shay BESS, Man WONG, Vikas PATEL, Deborah GOODALL a Evalina BURGER, 2008. Adolescent idiopathic scoliosis – to operate or not? A debate article. Patient Safety in Surgery [online]. 2(1) [cit. 2022-09-05]. ISSN 1754-9493. Dostupné z: doi:10.1186/1754-9493-2-25

WESTRICK, Edward R. a W. Timothy WARD, 2011. Adolescent Idiopathic Scoliosis. Journal of Pediatric Orthopaedics [online]. 31, 61-68 [cit. 2022-09-02]. ISSN 0271-6798. Dostupné z: doi:10.1097/BPO.0b013e3181fd87d5

 

Leave a Reply