Sonografie hybného systému 2.0 – pokračující workshop

Tato akce je vhodná pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří již absolvovali úvodní workshop (nebo jeho ekvivalent) a mají za sebou řádově alespoň desítky sonografických vyšetření. Zároveň si přejí:

  • konzultovat dosavadní sonografické zkušenosti
  • absolvovat refresh základních vyšetřovacích postupů dle Evropské společnosti pro MSK radiologii (ESSR)
  • rozšířit svůj repertoár o nové sonografické přístupy včetně metod dynamického vyšetřování
  • prohloubit své znalosti/schopnosti a zasadit je do širšího kontextu

Jak je u nás zvykem, i tento workshop bude zejména praktický. Bude přizváno i několik pacientů. Zajištěn bude jeden přístroj na tři účastníky. Zopakujeme standardní vyšetřovací protokoly v souladu s Evropskou společností pro muskuloskeletální radiologii:

1) Vyšetřovací protokoly pro horní končetinu (rameno, loket, zápěstí)

2) Vyšetřovací protokoly pro dolní končetinu (kyčel, koleno, noha + kotník)

Nad rámec běžných vyšetření ESSR proběhne nácvik méně využívaných vyšetřovacích přístupů a probereme témata, na která často (a neoprávněně) nezbývá čas:

  • Sonografické artefakty – co znát nad rámec anizotropie? 
  • Prohloubení znalosti „redflags“
  • Nové přístupy při dynamickém hodnocení
  • Zobrazení fascií a svalů trupu 
  • Jak správně nastavit dopplerovské funkce přístroje? 

 

Vyučující:            Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Instruktor je jedním z mála specialistů, kteří se v ČR věnují vyšetřování hybného systému diagnostickým ultrazvukem pohledem fyzioterapeuta. První zkušenosti čerpal od kolegů z Nizozemska a USA, kde je sonografie v rehabilitaci široce využívána. V ČR v roce 2017 navázal organizací mezinárodních kurzů muskuloskeletální sonografie pro fyzioterapeuty, sportovní a rehabilitační lékaře. Funkční ultrazvukovou diagnostiku dlouhodobě prováděl v Institutu sportovního lékařství a v Olympu – Centru sportu Ministerstva vnitra ČR. Základy sonografie hybného systému již šest let vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a na workshopech různého formátu v ČR a na Slovensku. Je členem nově vzniklé Komise pro využití diagnostického ultrazvuku při Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Ve výzkumu se zabývá zejména sonografickým hodnocením sedacího nervu u pacientů s radikulárním syndromem, syndromem kubitálního tunelu a vyšetřováním fascií.

Kdy:                      2. – 3.12. 2023 (dva dny), sobota 9-17:00, neděle 9-15:00    

Cena:                    6800,- (5400,- pro řádné členy ASF a UNIFY ČR)                          

Kde:                      Letenské náměstí 156/1, Praha 7, 170 00

                                 

Vydáno souhlasné stanovisko  UNIFY ČR. 

Přihlásit na daný termín kurzu se můžete zde. Do poznámky uveďte titul, datum narození a fakturační adresu. Pokud chcete vystavit fakturu na pracoviště, uveďte prosím IČ. V případě, že jste členem ASF nebo UNIFY ČR, napište to do poznámky a získáte slevu.