Seznámení se sonografií hybného systému -praktický výcvik

Workshop vhodný pro zdravotníky, kteří se dosud se sonografií hybného systému příliš nesetkali a přejí si získat první praktické zkušenosti. Tato vzdělávací akce nabízí základní teoretickou průpravu následovanou praktickým nácvikem vyšetřovacích přístupů v souladu s protokoly Evropské asociace pro muskuloskeletální radiologii (ESSR). Účastníci kurzu si sami vyzkouší vyšetření svalů, nervů, vazivových tkání a kostních povrchů pomocí diagnostického ultrazvuku. Budeme pracovat se statickým zobrazením i dynamickým testováním, při kterém sledujeme změny v architektuře tělesných struktur přímo během pohybu. Vzdělávací akce je vhodná jak pro zájemce o ultrazvukovou diagnostiku, tak pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v reálné třídimenzionální a průřezové anatomii. Bude zajištěn dostatek přístrojů, aby bylo možné pracovat v malých skupinách, kdy si každý opakovaně vyzkouší roli vyšetřujícího, vyšetřovaného a „supervizora“. Ačkoliv bude výuka zejména zaměřena na zobrazení fyziologické anatomie bez patologických nálezů, budou rovněž přizváni reální pacienti na ukázku zobrazení nálezů patologických.

Účelem akce je prvotní seznámení s muskuloskeletální sonografií. V případě zájmu doporučujeme navázat účastí na obsáhlejším mezinárodním kurzu, který se koná zpravidla jednou ročně (www.msk-ultrazvuk.cz).

Vyučující:            Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Instruktor je jedním z mála specialistů, kteří se v ČR věnují vyšetřování hybného systému diagnostickým ultrazvukem pohledem fyzioterapeuta. První zkušenosti čerpal od kolegů z Nizozemska a USA, kde je sonografie v rehabilitaci široce využívána. V ČR navázal organizací mezinárodních kurzů muskuloskeletální sonografie pro fyzioterapeuty, sportovní a rehabilitační lékaře. Funkční ultrazvukovou diagnostiku pravidelně provádí v Institutu sportovního lékařství a v Olympu – Centru sportu Ministerstva vnitra ČR. Základy sonografie hybného systému vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a na workshopech různého formátu v ČR a na Slovensku. Ve výzkumu se zabývá zejména sonografickým hodnocením sedacího nervu u pacientů s radikulárním syndromem.

Absolventi kurzu budou seznámeni s:

 • Fyzikálními principy sonografie
 • Obecnými možnostmi funkční sonografické diagnostiky – co máme a nemáme šanci vyšetřit, kdy je nezbytné doplnit další vyšetření; jaké skýtá sonodiagnostika přednosti a jaká má omezení
 • Základními artefakty, jejichž znalost je nutná pro sonografické hodnocení 
 • Jak interpretovat sonografický záznam – jakým způsobem ho dát do souvislosti s průřezovou anatomií a klinickými obtížemi pacienta
 • Možnostmi sonografické diagnostiky v rukách fyzioterapeuta, rehabilitačního a sportovního lékaře

Prakticky si zkusí: 

 • Vyšetření hlavních kloubů v souladu s protokoly ESSR
 • Sonografické hodnocení svalů, šlach, vazů, periferních nervů a kostních povrchů
 • Dynamické testování vybraných anatomických struktur
 • Objektivní měření klinicky důležitých vzdáleností a průřezových ploch (CSA)
 • Stranové porovnání klinicky důležitých oblastí
 • Základy práce s barevným dopplerovským záznamem
 • Interpretaci nálezů pro klinickou praxi

 

Kdy:                      23.+24.5. 2020 (9:00-16:00)                         

Kde:                      Letenské náměstí 156/1, Praha 7 – Letná

Cena:                    4800,- (3800,- pro členy ASF a UNIFY ČR)

Odborný kurz garantovaný UNIFY ČR

Přihlášky prosíme zasílat e-mailem na adresu kurkova22@gmail.com. Jako předmět e-mailu uveďte Přihláška – sono workshop. Do e-mailu napište celé jméno včetně titulu, fakturační adresu, Vaše pracoviště a mobil. Pokud chcete vystavit fakturu na pracoviště, prosíme uvést IČ. V případě, že jste členem ASF nebo UNIFY ČR, napište to do poznámky.