Sonografie hybného systému 2.0 – pokračující workshop

Tato akce je vhodná pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří již absolvovali úvodní workshopmají za sebou řádově alespoň desítky sonografických vyšetření na skutečných pacientech. Zároveň si přejí:

  • konzultovat dosavadní sonografické zkušenosti
  • absolvovat refresh základních vyšetřovacích postupů dle Evropské společnosti pro MSK radiologii (ESSR)
  • rozšířit svůj repertoár o nové sonografické přístupy
  • prohloubit své znalosti/schopnosti a zasadit je do širšího kontextu

Jak je u nás zvykem, i tento workshop bude zejména praktický. Bude přizváno i několik pacientů. Zajištěn bude jeden přístroj na tři účastníky. Zopakujeme standardní vyšetřovací protokoly v souladu s Evropskou společností pro muskuloskeletální radiologii:

3.2. celý den + 4.2. dopoledne – Vyšetřovací protokoly pro horní končetinu (rameno, loket, zápěstí)

4.2. odpoledne + 5.2. celý den– Vyšetřovací protokoly pro dolní končetinu (kyčel, koleno, noha + kotník)

Nad rámec běžných vyšetření ESSR proběhne nácvik méně využívaných vyšetřovacích přístupů a probereme témata, na která často (a neoprávněně) nezbývá čas:

  • Sonografické artefakty – co znát nad rámec anizotropie? (1. den)
  • Specifika hodnocení kostěných povrchů (1. den)
  • Sonografické zobrazení fascií (3. den)
  • Zobrazení svalů trupu (3. den)
  • Jak správně nastavit dopplerovské funkce přístroje? (3. den)

Ačkoliv je workshop koncipovaný jako třídenní ucelená akce, je možné se hlásit i separátně na první část (3.+ 4.2. do 12:00) nebo druhou část (4.2 od 13:00 + 5.2.). První část bude zaměřena na vyšetření horní končetiny, druhá část na vyšetření dolní končetiny. Speciální témata uvedená výše budou zařazena první či třetí den, viz údaje v závorkách. Potvrzení o účasti se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR obdrží pouze absolventi celého workshopu, tedy obou částí. 

Vyučující:            Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Instruktor je jedním z mála specialistů, kteří se v ČR věnují vyšetřování hybného systému diagnostickým ultrazvukem pohledem fyzioterapeuta. První zkušenosti čerpal od kolegů z Nizozemska a USA, kde je sonografie v rehabilitaci široce využívána. V ČR v roce 2017 navázal organizací mezinárodních kurzů muskuloskeletální sonografie pro fyzioterapeuty, sportovní a rehabilitační lékaře. Funkční ultrazvukovou diagnostiku dlouhodobě prováděl v Institutu sportovního lékařství a v Olympu – Centru sportu Ministerstva vnitra ČR. Základy sonografie hybného systému pátým rokem vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a na workshopech různého formátu v ČR a na Slovensku. Je členem nově vzniklé Komise pro využití diagnostického ultrazvuku při Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Ve výzkumu se zabývá zejména sonografickým hodnocením sedacího nervu u pacientů s radikulárním syndromem, syndromem kubitálního tunelu a vyšetřováním fascií.

Kdy:                      3. – 5.2. 2023, vždy 9-16:00    

Cena:                   obě části dohromady, tedy tři dny: 8700,- (7500,- pro řádné členy ASF a UNIFY ČR)

                               jedna část separátně, tedy den a půl:  4700,- (4000,- pro řádné členy ASF a UNIFY ČR)

Kde:                      Letenské náměstí 156/1, Praha 7, 170 00

                                 

Bude zažádáno o souhlasné stanovisko  UNIFY ČR.

Přihlášky prosíme zasílat e-mailem na adresu kurkova22@gmail.com. Jako předmět e-mailu uveďte Přihláška – sono workshop 2.0. Do e-mailu napište zda se hlásíte na celý workshop nebo jen první či druhou část. Dále celé jméno včetně titulu, datum narození, fakturační adresu, Vaše pracoviště a mobil. Pokud chcete vystavit fakturu na pracoviště dejte nám vědět a uveďte prosím IČ. V případě, že jste členem ASF nebo UNIFY ČR, napište to do poznámky a získáte slevu.