Seznámení se sonografií hybného systému – praktický workshop

Workshop vhodný pro zdravotníky, kteří se dosud se sonografií hybného systému příliš nesetkali a přejí si získat první praktické zkušenosti. Tato vzdělávací akce nabízí základní teoretickou průpravu následovanou praktickým nácvikem vyšetřovacích přístupů v souladu s protokoly Evropské asociace pro muskuloskeletální radiologii (ESSR). Účastníci kurzu si sami vyzkouší vyšetření svalů, nervů, vazivových tkání a kostních povrchů pomocí diagnostického ultrazvuku. Budeme pracovat se statickým zobrazením i dynamickým testováním, při kterém sledujeme změny v architektuře tělesných struktur přímo během pohybu. Vzdělávací akce je vhodná jak pro zájemce o ultrazvukovou diagnostiku, tak pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v reálné třídimenzionální a průřezové anatomii. Bude zajištěn dostatek přístrojů, aby bylo možné pracovat v malých skupinách, kdy si každý opakovaně vyzkouší roli vyšetřujícího, vyšetřovaného a „supervizora“. Ačkoliv bude výuka zejména zaměřena na zobrazení fyziologické anatomie bez patologických nálezů, obsahem kurzu je i základní ukázka nálezů patologických. 

Účelem akce je prvotní seznámení s muskuloskeletální sonografií. V případě zájmu doporučujeme navázat účastí na pokračujícím workshopu

Vyučující:            Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Instruktor je jedním z mála specialistů, kteří se v ČR věnují vyšetřování hybného systému diagnostickým ultrazvukem pohledem fyzioterapeuta. První zkušenosti čerpal od kolegů z Nizozemska a USA, kde je sonografie v rehabilitaci široce využívána. V ČR v roce 2017 navázal organizací mezinárodních kurzů muskuloskeletální sonografie pro fyzioterapeuty, sportovní a rehabilitační lékaře. Funkční ultrazvukovou diagnostiku dlouhodobě prováděl v Institutu sportovního lékařství a v Olympu – Centru sportu Ministerstva vnitra ČR. Základy sonografie hybného systému již šest let vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a na workshopech různého formátu v ČR a na Slovensku. Je členem nově vzniklé Komise pro využití diagnostického ultrazvuku při Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Ve výzkumu se zabývá zejména sonografickým hodnocením sedacího nervu u pacientů s radikulárním syndromem, syndromem kubitálního tunelu a vyšetřováním fascií.

Absolventi kurzu budou seznámeni s:

 • Fyzikálními principy sonografie
 • Obecnými možnostmi funkční sonografické diagnostiky – co máme a nemáme šanci vyšetřit, kdy je nezbytné doplnit další vyšetření; jaké skýtá sonodiagnostika přednosti a jaká má omezení
 • Základními artefakty, jejichž znalost je nutná pro sonografické hodnocení 
 • Jak interpretovat sonografický záznam – jakým způsobem ho dát do souvislosti s průřezovou anatomií a klinickými obtížemi pacienta
 • Možnostmi sonografické diagnostiky v rukách fyzioterapeuta, rehabilitačního a sportovního lékaře

Prakticky si zkusí: 

 • Vyšetření hlavních kloubů v souladu s protokoly ESSR
 • Sonografické hodnocení svalů, šlach, vazů, periferních nervů a kostních povrchů
 • Dynamické testování vybraných anatomických struktur
 • Objektivní měření klinicky důležitých vzdáleností a průřezových ploch (CSA)
 • Stranové porovnání klinicky důležitých oblastí
 • Základy práce s barevným dopplerovským záznamem
 • Interpretaci nálezů pro klinickou praxi

 

Kdy:                    31.5. (13-19:00)  + 1.6. (9-16:00) 2024  

Cena:                    6800,- (5400,- pro řádné členy ASF a UNIFY ČR)

Kde:                      Letenské náměstí 156/1, Praha 7, 170 00

                                 

Bude zažádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR.

Přihlásit na daný termín kurzu se můžete zde. Do poznámky uveďte titul, datum narození a fakturační adresu. Pokud chcete vystavit fakturu na pracoviště, uveďte prosím IČ. V případě, že jste členem ASF nebo UNIFY ČR, napište to do poznámky a získáte slevu.