Seminář o bolesti

Fyzioterapeuty a lékaře srdečně zveme na

KLINICKÝ SEMINÁŘ O BOLESTI

KDY: čtvrtek 21.11, 18:00 – cca 19:30

KDE: Letenské náměstí 1, Praha 7 – Letná

Seminář povede výborná zkušená lékařka MUDr. Jitka Podsedníčková. Ta od roku 1983 pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK v Praze jako anesteziolog. Od roku 2006 působ i jako algeziolog. Přednáška bude zaměřena na rozlišení bolesti akutní, chronické, na jejich klinické zhodnocení a léčbu.

Účast je zdarma. Počet míst však omezen. Proto se prosím registrujte na kurkova22@gmail.com. Do předmětu uveďte „přihláška – seminář o bolesti“. Těšíme se!