Stanislav Machač – odborné kurzy

2007 Koordinačně silová cvičení ve fyzioterapii (Dr. Petr Tlapák, Dr. Pavel Švejcar)

2008 Aplikovaná kineziologie (Dr. Pavel Švejcar)

2011 Diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy (Iveta Pallová, Ph.D.)

2011 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Šárka Hanušová, Ph.D.)

2011 Manuální terapie podle Mojžíšové + refresh kurz (Dr. Švejcar)

2012 Dynamická neuromuskulární stabilizace A (prof. Pavel Kolář a kol.)

2012 Dynamická neuromuskulární stabilizace B  (prof. Pavel Kolář a kol.)

2012 Dynamická neuromuskulární stabilizace C (prof. Pavel Kolář a kol.)

2012 Ergonomie v práci fyzioterapeuta (Mgr. Rostislav Skýpala)

2013 Komplexní přístup v terapii triggerpointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii (Mgr. Petr Bitnar)

2013 Diagnostika a terapie závratí (Ondřej Čakrt, Ph.D.)

2013 International Sports for All Leader Education (Sports Academy Gerlev, Dánsko)

2014 Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)

2014 Jóga v rehabilitaci (Clive Farelly, DC; Mgr. Martina Ježková)

2015 Dynamická neuromuskulární stabilizace D (prof. Pavel Kolář a kol.)

2017 Palpační variace (Mgr. Veverková)

2017 Funkční terapie hypermobility (Bc. Lewitová)

2017 Organizátor kurzu Foundations of MSK Ultrasound (M. Schmitz, MSc)

2018 Organizátor a odborný asistent kurzu Foundations of MSK Ultrasound (R. Epping, MSc)

2019 Hlubinná psychologie pro fyzioterapeuty (MUDr. Pavel Špatenka)

2019  Jóga v rehabilitaci (Mgr. Martina Ježková)