Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Fyzioterapeut, lektor odborných kurzů

Stanislav se věnuje širokému spektru pacientů – lidem po úrazech, operacích, špičkovým sportovcům i sedavým nesportovcům. Má zkušenosti z výzkumné činnosti a odborné publikace v uznávaných českých i zahraničních časopisech. Dlouhodobě vyučuje na akademické půdě, zejména na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním z nemnoha českých fyzioterapeutů, kteří provádí a rozvíjí funkční hodnocení pohybového aparátu pomocí diagnostického ultrazvuku. 

Pracovní zkušenosti

2021 –2023
Člen vývojového týmu VR Medical. Vývoj aplikací pro rehabilitaci s využitím virtuální reality.
2012-2019
Fyzioterapeut v Institutu sportovního lékařství.
2017-2020
Olymp - Centrum sportu Ministerstva vnitra ČR. Sonografická diagnostika sportovců.
2016-dosud
Akademický a vědecký pracovník na 2. lékařské fakultě UK.
2013-2014
Oficiální fyzioterapeut Kontinentální hokejové ligy. Tým HC Lev Praha.
2011
Získání registrace pro práci bez odborného dohledu.
2010-2011
Fyzioterapeut v ambulantním zdravotnickém zařízení Geri.
2008-2011
FN Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Fyzioterapeut na místnosti pohybové terapie zaměřené na rekondici.

Akademická dráha

2019
2. lékařská fakulta UK. Jmenován školitelem nového Ph.D. programu Kineziologie a rehabilitace.
2010-2016
FTVS UK v Praze, doktorské studium v oboru Kinantropologie. Školitel prof. Pavel Kolář, školitel - specialista doc. Jiří Radvanský a doc. Jiří Kříž. V rámci studia výzkumná a pedagogická činnost na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN Motol.
2008-2010
2. lékařská fakulta UK v Praze; magisterský obor Fyzioterapie. Promoval s vyznamenáním a získal Cenu děkana.
2005-2008
1. lékařská fakulta UK v Praze, studijní středisko Mariánské Lázně. Bakalářský obor Fyzioterapie.

Zahraniční stáže

2014
Pět týdnů na University of Southern California, Division of Biokinesiology and Physical Therapy.
2013
Tři měsíce na Gerlev Sports Academy, Dánsko.

Odborné publikace

Kramperová A.; Machač S. Souvislost morfologie svalů břišní stěny s bolestmi zad u elitních hráček florbalu – sonografické hodnocení. Rehabil Fyz Lek 2024. 31(1): 25-31.

Machač S., Chasáková L., Kakawand S., Kozák J., Štěpánek L., Vejvalka J., Kolář P., Černý R. Mirror visual feedback as therapeutic modality in unilateral upper extremity complex regional pain syndrome type I: randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med 2024 (Online ahead of print)

Fabičovič, K., Novák, J., Angerová, Y., Machač, S., Kobesová, A.. Funkční vyšetření a terapie u primárního kostrčového syndromu. Rehabil Fyz Lek 2023; 30(3):120-132.

Machač, S., Hanušová Š., Hroncová M., Drahoňovský. Sonographic findings of abdominal wall endometriosis in persistent abdominal wall pain: a case report. Journal of Women’s & Pelvic Health Physical Therapy.2023; 47(4):p 265-270.

Pecka V., Novák J., Machač S., Kobesová A. Jak připravit optimální design klinické studie zaměřené na chronické bolesti bederní páteře: doporučení na základě literární rešerše prací publikovaných v letech 2014–2019. Rehabil Fyz Lek 2022; 29(2): 82–94. 

Hodačová L., Pilbauerová N., Čermáková E., Machač S., Schmidt J., Hodač J., Kapitán M. The Prevalence and Development of Neck and Lower Back Pain and Associated Factors in Dentistry Students -A Long-Term Prospective Study. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19(14):8539.

Mezian K., Jačisko J., Kaiser R., Machač S., Steyerová P., Sobotová K., Angerová Y., Naňka O. Ulnar Neuropathy at the Elbow: From Ultrasound Scanning to Treatment. Front Neurol, 2021; 12.

Kapitán M., Hodačová L., Čermáková E., Machač S., Schmidt J., Pilbauerová N. The Development of Musculoskeletal Disorders during Undergraduate Dentistry Studies-A Long-Term Prospective Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 19;18(14):7662.

Kurková S., Mezian K., Kynčl M., Machač S. Sonografické hodnocení nervus ischiadicus u jedinců s radikulární symptomatikou S1. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2020, 83/116 (5): 526-530.

Kapitán M., Pilbauerová N., Vavřičková L., Šustová Z., Machač S. Prevalence of Musculoskeletal Disorders Symptoms Among Czech Dental Students. Part 2: The Predictive Value of Digital Assessment. Acta Medica (Hradec Králové). 2019;62(1):6-11.

Kapitán M., Pilbauerová N., Vavřičková L., Šustová Z., Machač S. Prevalence of Musculoskeletal Disorders Symptoms among Czech Dental Students. Part 1: a Questionnaire Survey. Acta Medica (Hradec Králové) 2018; 61(4): 131–136.

Mezian K., Machač S., Zavareh A., Majerníková L., Vacek J., Navrátil L., Schmitz M. Positioning Techniques to Improve the Ultrasound Evaluation of the Elbow. Ultrasound Quarterly. 2018. 

Machač S., Radvanský J., Kolář P.,  Kříž J. Cardiovascular response to peak voluntary exercise in males with cervical spinal cord injury.  J Spinal Cord Med. 2016, 39(4):412-20.

Machač S. Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost. Disertační práce. Univerzita Karlova. Praha. 137 stran Školitel: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 

Pilbauerová N., Kapitán M., Šustová Z., Machač, S. Hodnocení výskytu muskuloskeletálních obtíží u lékařů Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové – pilotní studie (In English: Evaluation of the occurrence of musculoskeletal disorders among dentists of the department of dentistry, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, and University hospital Hradec Králové – pilot study). Časopis České stomatologické komory, 2017, 27 (1): 8-12

Machač S., Vavroušková P., Nedělka T. Úrazy krční páteře s rozvojem whiplash syndromu (In English: Injuries of cervical spine with consequent whiplash associated disorders). Med Sport Boh Slov. 2015, 24(2):63–71

Bočková A., Machač S. Chronická atraumatická instabilita sternoklavikulárního kloubu (in English: Chronic Atraumatic Instability of the Sternoclavicular Joint). Med Sport Boh Slov. 2015, 24(1): 18-26

Kasal P., Fiala P., Štěpánek L., Měšťák J., Machač S., Duspivová J. Application of image analysis for clinical evaluation of facial structures. Creative Connections. 2015, s 64-70.  

Machač S., Procházka M., Radvanský J., Slabý K. Validation of physical activity monitors in individuals with diabetes: energy expenditure estimation by the multisensor SenseWear Armband Pro3 and the step counter Omron HJ-720 against indirect calorimetry during walking. Diabetes Technol Ther. 2013, 15(5):413-8.

Chaloupek K., Procházka M., Machač S., Radvanský J., Slabý K.  Intensita zátěže při curlingu – pilotní studie. Med Sport Boh Slov, 2012, 21(2):76–82.

Machač S. Monitorace energetického výdeje přístrojem SenseWear Armband™. Med Sport Boh Slov, 2011,  20(3):131-138.

KASAL, Pavel et al. Zdravotník a práce s informacemi. [Praha : Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, 2011]. 151 p.

Odborné kurzy

Absolvované odborné kurzy zde