Bránice: unikát mezi kosterními svaly

Autor: Mgr. Martin Šembera

Bránice je nejdůležitější (kosterní) sval v lidském těle. Jako jediná totiž zajišťuje vitální funkci – dýchání. V průběhu evoluce se strategie dýchání měnila spolu s tím, jak se měnilo prostředí, ve kterém daný živočich potřeboval přežít. Nejmodernějším typem dýchání disponují savci, jelikož mají nejlépe vyvinuté plíce a jako jediní mají bránici (Perry, 2010).

Jelikož ostatní dechové svaly původně sloužily pro pohyb těla, dochází u některých živočichů ke konfliktu dechové a pohybové funkce. Svaly, které vykonávají rychlý pohyb vpřed, současně nestačí zajistit adekvátní okysličení organismu. Například plazi mohou rychlé pohyby provádět maximálně po dobu 2-5 minut, následně pak musí až několik hodin odpočívat (Rosslenbroich, 2014).

U lidí byl vývoj bránice spolu s chůzí po dvou končetinách pravděpodobně nezbytným předpokladem pro rozvoj řeči. Uvolnění horních končetin pomohlo k větší nezávislosti dýchání na krokovém cyklu, a tudíž mohl být dech lépe koordinován s hlasivkami (Provine, 2017). Efektivnější způsob dýchání pomocí bránice pak zajišťoval dostatečný přísun kyslíku pro rozvoj mozku a kognitivních funkcí.

Vedlejším produktem chůze po dvou končetinách jsou však bolesti v dolní části zad. Tím, že jsme se zbavili opory o horní končetiny, se veškerá hmotnost trupu přenáší na malou plochu obratlů bederní páteře. To může být jednou z příčin bolestí v zádech (Castillo & Lieberman, 2015) a výhřezů plotének (Plomp et al.,2015), které jsou u lidí velmi časté (Schroeder et al.,2016).

Bránice je, stejně jako ostatní dechové svaly, důležitá nejen pro výměnu plynů v plicích, ale i pro zpevnění těla (Hodges et al., 2000). Experimentálně bylo prokázáno, že izolovaná aktivita bránice zvyšuje nitrobřišní tlak a zpevňuje páteř (Hodges et al., 2005) Nicméně pro její správnou funkci je zapotřebí koordinace s dalšími svaly – břišními, zádovými a svaly pánve.

Nedostatečná aktivita bránice v situacích, kdy potřebujeme páteř zpevnit, je považována za jednu z možných příčin přetížení zad a jejich bolestí (Kolář et al., 2012). Cvičení zaměřující se na správnou funkci bránice se tak stávají trendem posledních let nejen ve fyzioterapii, ale i v různých formách tréninku. Stále však ohledně zapojení bránice existuje mnoho otazníků, které jsou pro prevenci bolestí zad klíčové.

Nově od stejného autora: Měli bychom „dýchat do břicha“, aby nás nebolela záda?

 

 

ZDROJE:

CASTILLO, Eric R. a Daniel E. LIEBERMAN. Lower back pain. Evolution, Medicine, and Public Health [online]. 2015, 2015(1), 2-3 [cit. 2021-4-30]. ISSN 2050-6201. Dostupné z: doi:10.1093/emph/eou034

HODGES, Paul, A.E. MARTIN ERIKSSON, Debra SHIRLEY a Simon C GANDEVIA. Intra-abdominal pressure increases stiffness of the lumbar spine. Journal of Biomechanics [online]. 2005, 38(9), 1873-1880 [cit. 2021-4-30]. ISSN 00219290. Dostupné z: doi:10.1016/j.jbiomech.2004.08.016

KOLÁŘ, Pavel, Jan ŠULC, Martin KYNČL, Jan ŠANDA, Ondřej ČAKRT, Ross ANDEL, Kathryn KUMAGAI a Alena KOBESOVÁ. Postural Function of the Diaphragm in Persons With and Without Chronic Low Back Pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy [online]. 2012, 42(4), 352-362 [cit. 2021-4-30]. ISSN 0190-6011. Dostupné z: doi:10.2519/jospt.2012.3830

PERRY, Steven F., Thomas SIMILOWSKI, Wilfried KLEIN a Jonathan R. CODD. The evolutionary origin of the mammalian diaphragm. Respiratory Physiology & Neurobiology [online]. 2010, 171(1), 1-16 [cit. 2021-4-30]. ISSN 15699048. Dostupné z: doi:10.1016/j.resp.2010.01.004

PLOMP, Kimberly A, Una Strand VIÐARSDÓTTIR, Darlene A WESTON, Keith DOBNEY a Mark COLLARD. The ancestral shape hypothesis: an evolutionary explanation for the occurrence of intervertebral disc herniation in humans. BMC Evolutionary Biology [online]. 2015, 15(1) [cit. 2021-4-30]. ISSN 1471-2148. Dostupné z: doi:10.1186/s12862-015-0336-y

ROSSLENBROICH, Bernd. Endothermy. ROSSLENBROICH, Bernd. On the Origin of Autonomy [online]. Cham: Springer International Publishing, 2014, 2014-3-8, s. 149-159 [cit. 2021-4-30]. History, Philosophy and Theory of the Life Sciences. ISBN 978-3-319-04140-7. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-04141-4_9

SCHROEDER, Gregory D., Christine A. GUYRE a Alexander R. VACCARO. The epidemiology and pathophysiology of lumbar disc herniations. Seminars in Spine Surgery [online]. 2016, 28(1), 2-7 [cit. 2021-4-30]. ISSN 10407383. Dostupné z: doi:10.1053/j.semss.2015.08.003

Leave a Reply