Month

Prosinec 2018
Autor: Mgr. David Janoušek V současné fyzioterapii se můžeme velmi často setkat s terapeutickými koncepty, které jsou založeny na aplikaci pozic z vývojové kineziologie. Terapie, při kterých se postupuje podle vývojových řad, jsou založeny na skutečnosti, že motorický vývoj v prvním roce života má významný dopad na budoucí motorické vlastnosti jedince. Vychází se z předpokladu, že nižší motorický vzor je bezezbytku...
Read More