Category

Uncategorized
Autoři: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.; Mgr. et Bc. Michaela Hroncová Volně převzato z: Machač, S; Hanušová, Š; Hroncová, M; Drahoňovský, J. Sonographic Findings of Abdominal Wall Endometriosis in Persistent Abdominal Wall Pain: A Case Report. Journal of Women’s & Pelvic Health Physical Therapy 47(4):p 265-270 Endometrióza je považována za chronické onemocnění s neuro-zánětlivou složkou (1). Způsobuje...
Read More
Autor: Mgr. Jakub Katolický  Tendinopatie Achillovy šlachy sužují populaci napříč profesionálními sportovci, ale také nesportujícími osobami už stovky let. Díky moderní medicíně a molekulární biologii jsme však již na cestě k pochopení vzniku, léčbě i prevenci těchto obtíží. Tento článek shrnuje zásadní fakta, na která by měl být kladen důraz nejen ze strany pacientů, ale...
Read More
Autor: Bc. Anna Honzíková Spánek lze definovat různými způsoby podle různých autorů. Každá definice může být formulována jinak, ale v podstatě se dá říci, že spánek je opakující se fyziologický děj charakterizován sníženou schopností reakce na vnější podněty, sníženou pohybovou aktivitou a tělesnou teplotou. Je to stav takzvaného fyziologického bezvědomí, který je důležitý pro správnou regeneraci...
Read More
Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.  ve spolupráci s VR Medical Virtuální realita (VR) věrně simuluje skutečné prostředí, ve kterém pacienti získávají intenzivní pocit přítomnosti. Jsou efektivně motivováni k aktivitě, pohybu a interakci. Díky pokročilým technologiím sledování rukou, které je začleněno v headsetu, jsou bez zpoždění pacientovy ruce zasazeny přímo do tohoto prostředí. Pacient s prostředím...
Read More
Autor: Mgr. Martin Šembera Za idiopatickou skoliózu (IS) označujeme trojrozměrnou deformitu páteře, která vzniká náhle a bez jakékoliv příčiny. Progrese skoliotické křivky je někdy velmi rychlá a může se během několika měsíců zhoršit až o desítky stupňů. Většina případů IS (až 80 %) vzniká ve věku mezi 10. rokem a dospělostí, a proto nejčastěji mluvíme...
Read More
Autor: Mgr. Sylva Pintarová Chtěli byste objevit, jak může být pohyb jednodušší a lehčí? Toužíte po sebepoznání a rozvoji vašich schopností? Feldenkrasiova metoda by vám mohla pomoci. Feldenkraisova metoda využívá těla a jeho pohybů jako prostředku k učení se novým pohybovým možnostem a nejen jim. Skrze individuální či skupinové lekce metoda nabízí sekvence konkrétních pohybů, které...
Read More
Autor: Mgr. Martin Šembera Bránice je nejdůležitější (kosterní) sval v lidském těle. Jako jediná totiž zajišťuje vitální funkci – dýchání. V průběhu evoluce se strategie dýchání měnila spolu s tím, jak se měnilo prostředí, ve kterém daný živočich potřeboval přežít. Nejmodernějším typem dýchání disponují savci, jelikož mají nejlépe vyvinuté plíce a jako jediní mají bránici (Perry, 2010). Jelikož...
Read More
Autoři: Bc. Prokop Havrda, Mgr. Monika Kováčová a Bc. Blanka Procházková Představujeme soubor textů tří autorů. A sice fyzioterapeuta, psycholožky a nutriční terapeutky. Tito odborníci se vyjadřují k tématu tzv. post-covidového syndromu. Jde o obtíže, které se u pacientů objevují po prodělání nemoci covid-19. Autoři nastiňují možná řešení, každý z pohledu své profese. Za připomínky...
Read More
Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.  Úrazy v oblasti kotníku patří do kategorie nejběžnějších zranění. Při cíleném dotazu si na nějaký výron hlezna vzpomene snad většina sportovců. Pro lékaře s ortopedickou, rehabilitační či tělovýchovnou specializací představují výrony kotníku rutinu. Stejně tak pro fyzioterapeuty, zejména pro ty pracující se sportovci. Zpravidla je pacientovi bezprostředně po zranění doporučen klid, komprese,...
Read More
Autor:  Mgr. Adéla Quittková a kolegové z týmu dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Značné množství a dostupnost publikovaných informací (guidelines, reviews, case reports, clinical trials) zvyšuje nároky kladené na integraci aktuálních poznatků do běžné klinické praxe fyzioterapeuta. Právě standardizované testy jsou cennou součástí komplexní rehabilitační péče. Obsáhlá souhrnná databáze...
Read More
1 2