Category

Uncategorized
Autor: Mgr. Martin Šembera Bránice je nejdůležitější (kosterní) sval v lidském těle. Jako jediná totiž zajišťuje vitální funkci – dýchání. V průběhu evoluce se strategie dýchání měnila spolu s tím, jak se měnilo prostředí, ve kterém daný živočich potřeboval přežít. Nejmodernějším typem dýchání disponují savci, jelikož mají nejlépe vyvinuté plíce a jako jediní mají bránici (Perry, 2010). Jelikož...
Read More
Autoři: Bc. Prokop Havrda, Mgr. Monika Kováčová a Bc. Blanka Procházková Představujeme soubor textů tří autorů. A sice fyzioterapeuta, psycholožky a nutriční terapeutky. Tito odborníci se vyjadřují k tématu tzv. post-covidového syndromu. Jde o obtíže, které se u pacientů objevují po prodělání nemoci covid-19. Autoři nastiňují možná řešení, každý z pohledu své profese. Za připomínky...
Read More
Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.  Úrazy v oblasti kotníku patří do kategorie nejběžnějších zranění. Při cíleném dotazu si na nějaký výron hlezna vzpomene snad většina sportovců. Pro lékaře s ortopedickou, rehabilitační či tělovýchovnou specializací představují výrony kotníku rutinu. Stejně tak pro fyzioterapeuty, zejména pro ty pracující se sportovci. Zpravidla je pacientovi bezprostředně po zranění doporučen klid, komprese,...
Read More
Autor:  Mgr. Adéla Quittková a kolegové z týmu dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Značné množství a dostupnost publikovaných informací (guidelines, reviews, case reports, clinical trials) zvyšuje nároky kladené na integraci aktuálních poznatků do běžné klinické praxe fyzioterapeuta. Právě standardizované testy jsou cennou součástí komplexní rehabilitační péče. Obsáhlá souhrnná databáze...
Read More
Autor: Mgr. Michaela Havlíčková OAB neboli overactive bladder syndrome, ne zcela přesně označovaný jako „syndrom hyperaktivního močového měchýře“, je soubor příznaků zahrnujících urgenci (akutní nutkání na močení), která může vést až k inkontinenci moči, polakisurii (zvýšenou frekvenci mikce) a případně nycturii (nutkání na mikci, které vede k probuzení pacienta v noci). V rámci poruchy vylučovací fáze vídáme retardaci startu mikce, přerušované...
Read More
Autor: Mgr. Simona Kurková    Pohyb je přirozenou tělesnou potřebou člověka a evoluční koncept potvrzuje, že lidstvo je geneticky naprogramováno k pravidelné tělesné zátěži, aby udržovalo optimální metabolické funkce. Je zřejmé, že extrémní nedostatek nebo naopak přemíra zejména jednostranné zátěže a pohybových aktivit významně ovlivňují zdravotní stav nejen pohybového aparátu. Tak jako všechno, sport i terapeutické...
Read More
Autor: Mgr. Martin Šembera V tomto textu bych chtěl ve stručném přehledu zmapovat vývoj léčebného systému, který dnes známe také pod pojmem manipulační léčba. Od nejranějších zmínek až po současnost. Manipulační léčba je velmi stará léčebná metoda, která je dnes běžně používána v rámci lékařských i nelékařských profesí po celém světě. Historicky se manipulační léčba...
Read More
Author: Liz Poppert DPT, MS, OCS Is your patient “Fit to Run” or is she “Running to be Fit”? How can a physiotherapist help recreational runners recover from and train to prevent future injuries? Consider the statistics: 19-92% of runners are injured yearly(1,2). These statistics vary based upon the definition of a running injury and the...
Read More
 Autor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. Poranění krční páteře označované jako „whiplash“, anglicky šlehnutí bičem, je známo jako zranění typické pro autonehody. Před rozšířením automobilů vešel ve známost jako úraz, ke kterému docházelo při nehodách vlakových souprav. Termín „whiplash injury“ je používaný patrně od r. 1928. Toto označení dobře vystihuje úrazový mechanismus, kdy malý pohyb vyvinutý...
Read More
Autor: Mgr. Martin Šembera Ušním šelestem neboli tinnitem označujeme fantomový sluchový vjem, který nemá zdroj v okolním prostředí. Většinou se o tinnitu mluví jako o „pískání v uších“, nicméně spektrum vnímaných zvuků bývá u jednotlivých pacientů mnohem rozmanitější – od šumění, bzučení, zvonění až například po řezání skla. Stejně individuální bývá i jeho průběh, intenzita nebo...
Read More
1 2