Day

Listopad 14, 2022
Autor: Bc. Anna Honzíková Spánek lze definovat různými způsoby podle různých autorů. Každá definice může být formulována jinak, ale v podstatě se dá říci, že spánek je opakující se fyziologický děj charakterizován sníženou schopností reakce na vnější podněty, sníženou pohybovou aktivitou a tělesnou teplotou. Je to stav takzvaného fyziologického bezvědomí, který je důležitý pro správnou regeneraci...
Read More